SUPER ENERGY  -  H2O POWER 

  BROWN GAS / HHO / HydrOxy SPARER DRIVSTOFF OG MILJØ

         Kald fusjon/LENR - Magnetfelt - Plasma

 Hydro Electric Power Worldwide

 Power from the "Gravity field reduction in water" and SWP-Pump

  VERDENS ENERGI OG MILJØ PROBLEM ER LØST!!, TEKNISK
 

Bilde over viser en valig gråstein med små fragmenter med kvarts, varmet med HHO gass, produsert av rent vann. Blå farve i sentrum <10.000'C.

Utført og fotografert av: fjordland.dinstudio.se

 

Bilderesultat for e-cat reactor

 

Flere 10-talls egene konstruksjoner som utnytter oppdriftskraft til elektrisk kraft, via generator, fins i mitt arkiv.

ALTERNATIV til ATOMKRAFT, m.m.

 "Gravitasjon felt reduksjon i vann /Oppdrift kraft i vann"

Kalkulert mengde kraft som kan produseres i ett lukket system, ved hjelp av

1 m3 luft,

i en uavbrutt oppadgående bevegelse i vann.

1 m3 luft plassert i 300 liter vann:

1m x 1m x 1m x 1000 kg/m3/75 kg meter sek (Hp) x 0,25 m sek x 0,746KW/Hp x 8760 t/år = 21783 KWh / år

0,33 m/sek, gir: 28753 KWh/år

Teknikken fins og kan tilpasses de fleste behov og lokaliteter de fleste steder på denne jord, selv uten tilgang av vann. Sahare ingen hindring!! 

21. august 2010

 

Ønskes mer informasjon, ta kontat via:

fjordland459  @  gmail.com

 Torbjørn Johnsen – Google+

Torbjørn Johnsen  - facebook/Messenger 

Scandinavisk tale: +46 700 48 05 02

Beste hilsen

Torbjørn 

 

 

Alternative oppdrifts teknikker:

 

 animation-genergyllc

 

  

SWP-pump

Slik fungerer det:

Klikk for videoJoe Spiteri Sargent »Slik fungerer det

  

Skrevet av: Gozo Enterprises Limited
Suject: Utvikling av et drivstoff-fri elektrisitet genererer maskin
  Prosjektet innebærer bygging av en Spiteri vannpumpe (SWP) i Malta eller andre land. Maskinen opererer under en vannflate, bruker en metode for å utnytte latent energi naturlig tilstede i en kropp av vann, og overfører denne energien til å produsere en kunstig foss da, via en vannkraft-systemet. Ved å utnytte en kombinasjon av kreftene tilgjengelige fra gravitasjonskraft, oppdrift og egenskapene til flyter i væske, er en liten energi innspill brukt til å lage disequilibria, som konverterer en uforholdsmessig større energi utgivelse som naturkreftene gjenopprette en alternativ likevekt. De viktigste fordelene med dette innovative produktet er at den har svært lave driftskostnader og opererer uten bruk av noen forbruksartikler. Videre kan den plasseres på et område i verden og er funksjonelt døgnet rundt. Det er en stor prototype som beviser denne oppfinnelsen og en WIPO patentsøknad.
Awards: National Energy Globe Overall Winner Malta 2007 1. plass
   

 

SWP- pump, "Din Energi Oasè I Nærmiljøet" 

 

For mer informasjon: 

Foto

 

Foto

FotoFoto

SWP-pump: http://www.joespiterisargent.com/ 

Investorer/Industribedrifter, som ønsker å delta i utvikling/produksjon av,       SWP-pump  Kontakt overfornevnte direkte eller Torbjørn Johnsen:
fjordland459@gmail.com

Egenutviklet oppdrifts maskin med meget stort energi potensial kan diskuteres. Teknikken er relativ enkel, men i konkuranse med dagens nye energi kilder med svært lite volum er en oppdrifts maskin best egnet til riktig store kappasiteter. Lignende prinsipp kan også benyttes til pumpekraft uten å benytte allerede produsert kraft. Kraften som benyttes er vannets egenvekt.

Mobil: +46 700480502

 facebook: Torbjørn Johnsen

 

                                              

 

Nummer 1. på flere ukjente områder
Det er i mange tilfeller vanskelig å tro hva du leser, ang. mulighetene med HHO gass, 
Browns Gas. Uansett det er sant hvert ord!

2 deller HYDROGEN 1del OKSYGEN produsert fra rent vann "H2O"

Gass produsert av vann, med fantastiske egenskaper.