SUPER ENERGY  -  H2O POWER 

  BROWN GAS / HHO / HydrOxy SPARER DRIVSTOFF OG MILJØ

         Kald fusjon/LENR - Magnetfelt - Plasma

 Hydro Electric Power Worldwide

 Power from the "Gravity field reduction in water" and SWP-Pump

  VERDENS ENERGI OG MILJØ PROBLEM ER LØST!!, TEKNISK
 

 27. juni 2019

 

Fortsatt er Brown Gas aktuell å benytte til alle varianter energi som blir produsert via olje, gass, kull, m.m. Fordelen ved å benytte Brown Gas / HHO, gir betydelig mer netto effekt fra disse produkter, samtidig som forurensningene ved å benytte HHO gass tilsatt forbreningen, blir tilnermet, O-null. Ingen taper, bare vinnere!!!

Brennstoffgenerator
- Ved hjelp av 100% hydrogen oksygenforbindelse gass ( Brown Gas ) wn Gas) 
- Brannsluknings system: Fysisk utstyr 
- 365 dager / år, kontinuerlig drift er mulig 
- Ingen skadelig gass (Co2, Sox) utslipp ved brenning med hydrogen oksygen 
sammensatt gass

 

 

03. november 2015

Obs! HHO og Brown Gas (+flere navn) er samme sak!! Rent vann H2O splittet til gass som 2 deller H hydroge og en dell O oksygen.

 

Proton Theory of Brown gass: Regnskap for energiene i Water

En samlet oppsummering av Michael Romas "foreslo Proton Theory som identifiserer den sanne energi innenfor vann, samt å gi Browns Gas en definert struktur og sammensetning, en som står for sin dokumentert energi og egenskaper."

03. juli 2016

Hydroxy / HHO emner
 

World In Focus

The Universe of Resonance - Cymatics - Harmonics 
Good interview detailing the HOW and WHY of energy, magnets and more:http://www.youtube.com/watch?v=HC2tJn...

Atomic Feng Shui - Aetheric Diodes and Magnetization:
http://www.scribd.com/doc/772Helg 64199/At...

.
Adding a Z Axis to the Solar System:
http://www.youtube.com/watch?v=sPywRd...

Twin Vortexes - VBM - Winged Sun - Free Masons - Leedskalnin - (MAGNETS)
http://www.youtube.com/watch?v=3HoRQK...

The Illusion of Pull:
http://www.scribd.com/doc/56540031/Tw...

Multi-Polar Magnets - Nanomagnetic Engineering:
http://www.youtube.com/watch?v=Kk2E9j...

Magnetism On / Off Switch:
http://www.youtube.com/watch?v=twxQjr...

.
Original Scarab Experiments:
http://www.ermetica.net/pk/?p=174

My World by Viktor Grebbenikov
http://www.scribd.com/doc/31392711/My...

Jerry Decker's Lecture with Jason Verbelli's Slideshow:
http://www.youtube.com/watch?v=PXH5Vo...
.
.
Pier Luigi Ighina:
http://www.rexresearch.com/ighina/igh...

Ighina Info Page:
http://fortunadrago.xoom.it/main/?pag...

35 Books on Suppressed Sciences:
http://www.scribd.com/my_document_col...

Suppressed Science Lectures:
http://www.youtube.com/playlist?list...

Dewey B Larson:
http://www.reciprocalsystem.com/dbl

Electric Universe Model
http://haltonarp.com/articles
http://www.holoscience.com/
http://www.thunderbolts.info/home.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Kristian...
http://en.wikipedia.org/wiki/Giordano...
http://plasmauniverse.info/people/alf...
.
BioMagnetism:
http://www.youtube.com/watch?v=qiAXKl...

CMR - Non Contact Attachment:
http://www.youtube.com/watch?v=_8bc6K...

Non-Linear Magnetics:
http://www.youtube.com/watch?v=pq_iPP...

Max Field (600% Stronger w less mass):
http://www.youtube.com/watch?v=1auuL6...
.
Lenz Law Experiments 1:
http://www.youtube.com/watch?v=JN-A3R...

Experiments 2:
http://www.youtube.com/watch?v=ez5Vt5...

Experiments 3:
http://www.youtube.com/watch?v=YjB562...
.
Marcel Vogel's Crystals
http://www.youtube.com/watch?v=YE4zMY...
.
Dan Winter's Imploder:
http://www.FractalField.com/implodernews

ElectroCulturing:
http://www.rexresearch.com/elculture/...
http://www.rexresearch.com/agro2/0agr...
http://www.electrocultureandmagnetocu/..
.
Clayton Nolte
http://www.NaturalActionWater.com

Ed Leedskalnin:
http://www.Leedskalnin.com
http://www.CoralCastleCode.com
http://www.Code144.com
.
Magnet Strangeness:
http://www.youtube.com/watch?v=nLXrsS...

Magnet Levitating:
http://www.youtube.com/watch?v=G1DecE...

Magnet Spinning 300,000 RPM:
http://www.youtube.com/watch?v=2cs5Zp...

skycollection's channel:
http://www.youtube.com/user/skycollec...

Walter Russell
http://www.feandft.com
.
John Keely
http://www.svpvril.com

Willhelm Reich
http://www.orgone.org
.
Alternative Cancer Treatments
http://www.youtube.com/watch?v=fbAjfm...
http://www.royal-rife.com
http://PhoenixTears.ca
http://www.VitaminB17.net
http://thedcasite.com
http://www.sutherlandiaopc.com
.
.
Free Energy Flyer:
http://www.scribd.com/doc/56042386/Fr...
.
SEG Mock Up vs SEG Prototype (Document):
http://www.scribd.com/doc/75278338/SE...
.
1st Visit to Searl Magnetics:
http://www.youtube.com/watch?v=F_Lk1V...
Q&A:
http://www.youtube.com/watch?v=GqPhwu...
Theory of Operation:
http://www.youtube.com/watch?v=kJX17L...
SEG Background
http://www.rexresearch.com/searl4/sea...
Design
http://www.rexresearch.com/searl/sear...
Russian Validations
http://www.rexresearch.com/roschin/ro...
Searl Sites
http://www.SearlSolution.com
http://www.SwallowCommand.com
http://www.JohnSearlStory.com
类别
科学和技术
许可
标准 YouTube 许可
http://www.youtube.com/watch?v=3-Mc41OO0ho


Forord av Sterling D. Allan 
Pure Energy Systems News 

Den 29. oktober, Michael Roma skrev:

Jeg har vært forsker på feltet ca 8 år nå og har kommet til et punkt hvor jeg trenger å få informasjonen ut. Jeg har funnet ut nøyaktig hva HHO er laget av og presist hvordan å produsere den. Enda viktigere jeg har funnet den sanne energien i vann som aldri ble oppdaget. Jeg har en nesten komplett vitenskapelig teori jeg ønsker publisert, samt å informere alle de som meg, vil det gjøre brenselcelle prosessen nesten perfekt. Hvis du ønsker å være en del av disse funnene kan du svare, og jeg vil sende deg en kort oversikt. Jeg har så mye jeg har oppdaget at jeg tenker kanskje å lage flere CDer for å få plass til alt. Takk håper å høre tilbake. 

Han har senere lansert en nettside, http://www.brownsgas.info, og postet denne innledende artikkelen:

Proton Teori: Regnskap for energiene i Water

presentert av: Michael Roma 
email: mrome@brownsgas.org  

en. Innledning

En rød tråd i alle voksende felt av alternative energikilder er nødvendigheten for de som er interessert til å forstå de grunnleggende prinsipper og å være i stand til å forutsi utfall.Sistnevnte er viktig fordi den setter konsekvent parametre slik at bruk energikilden blir forutsigbar og enkel å bruke. Standarder for bensin sikre at alle som bruker det kjent med sin makt og evner. Denne ordren tillater oss å designe et system det fungerer effektivt med.Én liter gass i Louisiana har de samme egenskapene som en gallon i Kina. Konsistens er nøkkelen i energikilder. Imidlertid, for å utforme en enhetlig energikilde, må en først forstå de grunnleggende prinsipper. Selv med åpen ugjendrivelige fysiske bevis, slik som i situasjonen med Browns gass, kan teknologien ikke rykke inn i popularitet før spørsmålet er besvart helt; "Hvordan virker det?» Hvis den resulterende energiproduksjon ikke kan rettferdiggjøres av den prosessen som produserte det da teknologien faller inn i "pseudo" eller "fringe" vitenskap og blir kalt over enhet / evig bevegelse. Selvfølgelig ved å vitne de fysiske utgangene vi kjenner denne prosessen fungerer, men for andre er "Hvordan" må begrunnes før de aksepterer det. Common uneducated tanke forutsetter at hvis noe ser ut til å bryte fysikkens lover så er det heller ikke ekte, doesn 't arbeid, eller er ikke effektiv.Faktisk ingenting bryter fysikkens lover; disse lovene er ikke en borderline som en gang krysset teknologien ikke virker. Snarere lovene er et bevis på at det er noe som virkelig fungerer. Hvis noe må trosse fysikkens lover for å operere, det rett og slett ikke fungerer.Bare det faktum av sin drift, effektiv eller ikke, beviser det adlyder lovene. Fysikkens lover lede oss til å undersøke dypere til alle variabler er blitt tatt hensyn til. Det er ikke noe slikt som 'over enhet ". Konseptet var et produkt av en ufullstendig forståelse av en prosess hvor en ikke kan gjøre rede for hver variabel i forbindelse med den. Ofte er ikke alle detaljer av en reaksjon er sett eller forstått. Når man hevder løpet enhet eller evighets de ikke har stått for alt sett, usett, ukjente, uoppdagede. Slik er det i stor grad diskutert energikilde, Browns gass, som er produsert fra vann. Det er lett å ta hensyn til den elektriske energien som tilføres til brenselcellen, men resultatet er langt høyere enn dette forsvinnende liten mengde. Det som ikke er vurdert, eller forstått, er at det vann som tilsettes til cellen inneholder resten av energien. Nødvendigheten og ønske om å forstå denne massive mengder potensiell energi i vannet har vært drivkraften bak forslaget min Proton Theory . Denne uoppdagede potensielle energien som finnes i vannmolekylet er så massiv at det er ikke rart at ingen levende organisme kan leve uten. 2. GrunnleggendeFor å bli skikkelig Browns gass, må vannet først bli brutt ned i sine grunnleggende komponenter uten å danne uønskede strukturer (diatomiske eller monatomic former).Ingen av vannets komponenter kan binde seg til noe annet før de er helt frigjort fra sine relasjoner innenfor molekylets struktur. Dette først og fremst er oppnådd ved hjelp av avanserte elektroniske kretsene, samt unike elektrode og celle-materialer, som er beregnet bare for det formål å ikke tillate noe produkt for å komme i fysisk kontakt med elektrodene. Fra denne detalj, er ingen elektroner utveksles, som til slutt gjør det mulig for cellen å frembringe riktig Browns gass effektivt. Elektrodene trekke på de polare egenskaper av vannmolekylet, som trekker hydrogen i en retning og oksygen i den andre.På denne nøyaktige tidspunkt i reaksjonen, er Browns gass produsert; men bare hvis overstrøm eller energi ikke eksisterer for å trekke gass komponenter til elektrodene. Vann består av to separate (og ikke bindes sammen) hydrogen som deler elektroner med en oksygen. Hydrogenet i vannet kalles protium, og det gjør ikke besitter et nøytron.Elektronet og som deles er på sin første orbital skall og på den andre orbital skallet av oksygen. Ionisering Energier lære oss hvor sannsynlig et atom vil vinne eller tape et elektron på hver av sine elektron skjell. I dette tilfellet, er oksygen er ioniseringsenergien på sin andre shell nesten tre ganger sterkere enn hydrogen første (og eneste) shell [3388kJ / mol vs 1312kJ / mol hhv]. Dette tilsier slutt de første trinnene av vann disassosiasjon.Disse umiddelbare atom former, produsert via polare krefter elektrodene og blir bestemt om ioniseringsenergien, er de faktiske komponentene i Browns Gas. 3. Produkt den protium gang dele sine bare elektroner med oksygen pauser fra obligasjoner med sine elektroner (så vel som dens bånd med den delte O elektron). Det resulterende produkt er H +, en enkel og fri proton; ren energi. Oksygenet som beholder både elektroner fra to protium, har nå en fullstendig ytre elektronskall, og er det oksygenionledende O-2 [oksyd]. Til dette punktet, har minst mulig energi blitt brukt [ioniseringsenergien av hydrogen sin første shell] for å fjerne protoner fra sine obligasjoner til elektroner, og de ​​enkleste mest stabile former har blitt skapt, inkludert en ønsket fullt ytre skall [for oksygen] . Disse skjemaene kan påvises ved å ikke bare vurderer grunnleggende av kjemi, men med enkel fysikk også. Når protonene i protium er ikke lenger tvinger elektronene til å holde seg i ro, Valence elektroner av O-2 i sin natur begynner å bane seg fritt. De Protoner [H +] forbli tett, tiltrukket til den negative ladningen av oksyd, uten liming tilbake [før gassen blir aktivert]. Energinivået av elektroner i andre orbital kan hjelpe oss til å forstå en av de mange energiformer observert i Browns Gas. De [8] i bane elektroner på O-2 har en bestemt masse [9.11X10-31Kg hver] mens de er i skallet har et spesifikt energinivå [3.485X10-18J]. Disse konstantene kan gi oss den totale mengden av kinetisk energi som produseres av valenselektroner. Denne kinetiske energi utnyttes som Browns Gass blir aktivert når "antente" og rettet mot en substans. Etter hvert som gassen forbrukes, er H + tvinges inn i elektronskallet av oksid og føre all bevegelse til å stoppe umiddelbart og reform vann. Det grunnleggende treghet, Newtons lov av bevegelse, og lover Konservering av masse og energi beskrive hva som skjer videre. Når den akkumulerte massen av elektronene ved slike hastigheter er tvunget til enten å stoppe bane eller endre sin bevegelse, den enorme mengden av kinetisk energi må gå et sted. Mye som en kule i høy hastighet overfører sin kinetiske energien ved sammenstøt. Selv om denne kinetiske energi er til stede ved andre tilsvarende bånd er tatt [for eksempel O2 dannende], er det normalt forbrukt og ikke brukbar. Men i den unike konstruksjonen av Browns gass, den frie protoner som har tiltrukket til surround oksid bli en stiv ryggrad av gassen begrense sine bevegelser og konsentrere denne kinetiske elektronenergi på en måte som vi kan utnytte. Denne massive mengde kinetisk energi [subatomære] eksisterte før dissosiasjon av vann som potensiell energi i molekylet. Tro mot lover vitenskap, kan all materie og energi gjøres rede for både før og etter reaksjonen. Alt som ble endret var de strukturelle relasjoner for vannets komponenter. Dette gjør at den potensielle energien i vannet til å bli kinetisk og tilgjengelig for bruk. De mange andre former for energi kan nå beregnes og hypotese på en gang denne enkle og grunnleggende sannhet er forstått. Det kan også bidra til å forklare hvorfor nesten alle livsformer krever vann, som har tilsynelatende ingen ernæringsmessige verdier. Denne spesifikke fremgangsmåten kan anvendes ved alle livet for å opprettholde energinivået kritiske for å overleve. Det er ikke H2 og O2 strukturer som biologiske reaksjoner krever, men en enklere mer energisk en; energien kalt Browns Gas. 4. Reaksjoner med Matter i sammendraget, vurderer den kinetiske energien disse funnene har identifisert er faktisk subatomære, står det til grunn at denne energikilden har slike unike effekter på noen substans det kontakter. Komponentene i Browns gass er mye mindre i størrelse enn de fleste materialet den er påført. Det kan lett trenge inn i molekylstrukturer [kjerner med] av disse gjenstander, og gjelder for det massive mengder kinetisk energi. Dette kombinert med det faktum at disse subatomære partikler og ioner blir elektrisk ladet forklarer hvorfor denne gassen har utallige elektriske og termiske egenskaper. I tillegg til de nøyaktige gjennomføringer, er Browns Gas reduktiv [implosiv] i naturen, derfor er det ikke spre eller tilintetgjøre Materialet det påvirker. I stedet trekker den molekyler / atomer nærmere i ytterligere konsentrere energien som frigjøres inn i et område av 1860-ganger mindre enn gassen i seg selv. Bensin er ingensteds sammenlignbare som det utvider seg og sprer sin energi til et område 25 ganger større enn seg ​​selv. Denne egenskapen av BG gjør formasjoner som normalt ville være umulig gitt andre omstendigheter. I en slik reaksjon brunes gass blir feltspat i månestein, eller korund inn rubin. Naturligvis høye trykk er nødvendig for å oppveie den eksplosive / ekspansive krefter av den termiske energi er til stede. I stedet et "vakuum" av sorterer oppveier dette behovet, noe som gjør det ganske enkelt å oppnå det ellers tar århundrer om ikke årtusener å oppnå. 5. Oppsummering Som man er godt klar over, mitt fokus på forskning og undersøkelser i min foreslått teori har vært å definere den sanne strukturen av Browns gass; slik at å avklare hva det er vi kan rettferdiggjøre, forutsi, og / eller kvantifisere den sanne energien som finnes i vann. Denne teorien fjerner gjette eller anta hva det er for å bevise hvordan det fungerer. Så mye forskning og funn har vært samler siden Yull Brown oppdaget denne energikilden, og hva den kan gjøre. Jeg følte meg tvunget til sammensatte på denne teknologien og stivne de fysiske resultatene. Selv om dette energi og dens egenskaper er intet mindre enn fantastisk og sinn boggling, er dens grunnleggende fundament svært enkel; kanskje den enkleste hittil. Det er ingen 'over enhet', ingen evigvarende bevegelse, ingen trosse lover vitenskap sette ut mer enn det som ble satt i.Hvert skritt å utnytte den sanne kraften i vann består av grunnleggende vitenskap. Når denne prosessen er bedre forstått, kan flere fremskritt gjøres i brenselcelle design samt anvendelser av energi. Den opprinnelige funn av vann disassociation bruker elektrolyse 200 år siden gjelder i dag, men det ville ta dagens teknologi for å oppdage at, med riktig og spesifikke designkrav man kunne skape et langt bedre system med en langt kraftigere produkt. I hovedsak lang stående formel [2H2O ↔ 2H2 + 2O2] er riktig, men det er ikke den første eller eneste måten. Nå finner vi at [H2O ↔ 2H + + O-2], og det er denne strukturen som kan forandre alt vi 'visste' om vann og energi.

 

 

 

 

04. oktober 2015

Hvorfor benytte HHO som tilsettning til fossilt drivstoff ?? 

Inntil alle fossile drivstoff kilder er faset ut til fordel for ren hydrogen, eller andre energi kilder, så er behovet for HHO som tilsettning til olje, gass og andre fossilt drivstoff en nødvendighet for å ungå utslipp av klimagasser.

Nedenfor vi du finne en liste med beregnet behov av HHO i forhold til motor størrelse. Det er ingen vits med for mye tilsatt HHO gass til forbrenningen. 

Miljøskadelig avgass reduseres til ett minimum samtidig som motoren benytter mindre drivstoff. Kraften øker samtidig som motorens ventiller og kammer forblir rene og motor olje holder seg mye lenger lys uten koks.  

Hvor mye HHO skal jeg bruke?

Revidert 7 februar 2012

Først av alt, la meg starte med å gjøre en dristig uttalelse: Nesten alle brukere av HHO-systemer bruker for mye HHO.

Jeg ofte får spørsmål om hvor mye HHO vil gi de beste kjørelengde gevinster for en bestemt bil eller lastebil. År siden, brukte vi følgende formel:. 1/4 liter per minutt for hver liter motorstørrelse For eksempel, hvis du har en 2 liters motor, trenger du 0,5 LPM av HHO. I praksis er dette en ganske god formel for å bruke, fordi folk flest måle HHO bruker ball meter eller pop flaske test. Disse testene er ikke spesielt nøyaktige, og har en tendens til å lese høyere strømningsrater enn faktiske. Så med dette i bakhodet, vil formelen fungerer ganske bra.

Vi har siden funnet at den riktige mengden av HHO å bruke er nærmere 1/8 liter per minutt per liter av motorstørrelse. Men målingen av HHO strømmen må gjøres med mer nøyaktig utstyr kalibrert for HHO. Vi har en strømningsmåler fra Alicat Scientific. Det koster $ 1500 detaljhandel, og er kalibrert for HHO spesifikt (samt ca 40 andre gasser). Det kompenserer flyten lesing for 72 grader Fahrenheit, uansett hva den faktiske gasstemperaturen er. Når vi sammenligner målingene fra Alicat, til en ball meter, finner vi at ballen måleren viser omtrent det dobbelte av strømningshastighet som Alicat. Pop flaske testing vil også vise høyere strømningsrater enn faktiske.

Nå mens det er sant at noen celler er mer effektive enn andre, forskjellen er egentlig ikke veldig mye, til tross for store avvik i rapporter fra produsentene. I de fleste tilfeller er forskjellen skyldes unøyaktigheter i måleprosessen. I noen tilfeller vil produsentene rapporterer vilt høye strømningshastigheter. De sannsynligvis ikke lyver om hva de leser på sine strømningsmålere. Men i disse tilfellene vil du finne at de er over-kjører sine celler og gjør veldig varmt utgang gass som inneholder mye damp. Bare det faktum av å være varm vil lure flow meter, og kan doble "flow rate". Men dette er faktisk ikke mer HHO. Dens bare et varmere gass som, fordi dens utvidet, viser en tilsynelatende høyere volum. Som sammen med dampen som gjør gassen mye mindre effektiv ved å forbedre kjørelengde enn en annen celle som produserer 1/4 av volumet, men mer HHO per amp. Hvis du ikke kan godt holde deg hånd på mobil etter at det har varmet, så er det en dampbåt.

Så, gitt at cellen ikke blir overdrevet (vi kaller disse cellene "Steamers"), kan du faktisk få ganske nær den riktige mengden av HHO av mengden ampere du tegner. Hvis cellen trekker ca 5 forsterkere, som vil fungere på en 1,5 til 1,8 liters motor. 12 ampere vil fungere fint på en 5 liters motor, og 15 ampere vil fungere på større 6 og 7 liters motorer. For 15 liters semi lastebiler, bruker vi 01.25 til 01.05 LPM, og vi kjører på ca 25 ampere for å få det.

I praksis bør du prøve å justere strømstyrken for å se noe som gir deg de beste kjørelengde gevinster. Det kan være noen variasjon i celleeffektivitet. Men du vil finne at riktig mengde HHO vil gi deg den beste gevinsten i MPG, og at mer HHO vil begynne å redusere at kjørelengde. Legge mer og mer HHO, og du kan ende opp med lavere kjørelengde enn da du startet. Vi skal forklare hvorfor senere i denne artikkelen.

Som et annet merke, enkelte leverandører får sine celler testet og sertifisert av IHHOI (International HHO Institute). Man kan bruke en / åttende LPM formel med disse resultatene, fordi de bruker en Alicat Scientific strømningsmåler som beskrevet ovenfor for alle deres strømningstesting. Resultatet i de IHHOI mennesker er de eneste jeg har sett som ikke er oppblåst. Nesten alle leverandører føler de har å vise oppblåste tall, fordi ellers cella "er ikke like bra" som de andre leverandører med oppblåste tall. Hele bransjen jobber for tiden med falske standarder for strømningshastighet og effektivitet. Men du kan undergrave det på 2 måter: 1) Deal med leverandører som er sertifisert av IHHOI, eller 2) Bruk strømstyrke som mål på hvor mye HHO å bruke, forutsatt at cellen ikke kjøre varmt å ta på etter å ha kjørt en stund.

Mer er bedre, ikke sant?

Folk nye til dette emnet tror at hvis noen HHO er bra, mer er alltid kommer til å bli bedre. Andre mener at elektrisiteten brukes til å lage HHO er faktisk "fri energi" siden motoren er å snu uansett. Begge disse påstandene er falske, som jeg vil beskrive nedenfor.

Først skal vi se på dynamoen. Når motoren er i gang den overfører rotasjonsenergi, via et belte til generatoren, som så genererer elektrisitet. Denne energien er faktisk en målbar drag på rotasjonsenergi fra motoren, og det koster drivstoff å motvirke dette drag. Selv om du kystfart ned bakken, hvor langt du vil kysten vil være mindre før du må legge til gass igjen for å opprettholde hastigheten. Bunnlinjen? Den elektriske energien fra dynamo koster deg gass å lage.

Nå kan se på gassen. HHO, når brent, ikke gi tilbake like mye energi som den energien som ble brukt til å lage den. Det er flere energikonverter involvert. Siden det ikke finnes noe slikt som 100% effektivitet, er energi tapt i hver konvertering. Konverteringene er: mekanisk til elektrisk (dynamo), elektrisk kjemisk (elektrolysør), og kjemisk til mekanisk (brenn HHO). Etter den tid alle tre av disse konverteringene har funnet sted, når HHO brenner du får tilbake ca 20-25% av energien som brukes til å lage den. Men fortvil ikke helt ennå. Awesome gevinster i mpg er fortsatt oppnåelig ved hjelp av denne teknologien.

Hvor vi får satt gevinster er det faktum at HHO gjør at gassen brenner mer effektivt. Hoveddelen av energien i petroleumsbrensel er bortkastet på grunn av ufullstendig forbrenning under arbeidsslaget. HHO bevirker at noe av avfallet som skal brukes i forbrenningsprosessen. Vi er faktisk ikke få alt tilbake heller. Det er bare det at det er så mye avfall, som selv får en del av det utvinnes gjør en stor endring i vår kjørelengde. Dette er hva som gjør HHO så verdifullt i våre motorer.

Imidlertid vil bare så mye HHO gi oss mer effektivitet på denne måten. Hvis du legger til mer HHO etter det, vil du da begynner å miste kjørelengde på grunn av effektivitetstap beskrevet ovenfor. Nå, når du legger mer og mer HHO, vil kjørelengde gevinster begynner å svinne bort. Nå blir du trekker mer og mer hestekrefter for å gjøre strømstyrke, enn du får tilbake når HHO brenner. Siden du allerede har tappet den latente makt i petroleum drivstoff, og siden mer HHO ikke hjelpe deg å gjenopprette noe mer av den petroleum drivstoff makt, er det samlede resultatet at din kjørelengde vil avta.

Hvor mye HHO?

Siden god nøyaktig måling av HHO strømmen ikke er tilgjengelig for den gjennomsnittlige bruker, har vi gitt en alternativ måte å arbeide med disse dataene. Alt er likt, er den HHO produksjon direkte proporsjonal med forsterkere.

Hva jeg mener med "alt er likt"? Det er en rekke faktorer som må være oppfylt for at diagrammet nedenfor for å være gyldig. Først av alt, må du ha en celle som er dimensjonert for størrelsen på motoren du har. For eksempel hvis du har en 6 "tørr celle med 7 plater og prøve å sette den på en 25 liters motor, må du over-drive det å få forsterkerne du trenger. Du vil være å gjøre en masse damp. Det vil være ineffektiv Figuren vil ikke fungere i det omstendighet Eller et annet eksempel:... Du bygger en hjemmelaget celle fra bryteren plate dekker som du fant på nettet, og den har 2 nøytrale plater og noen delvis shorting over platene Dette er en ineffektiv celle og tabellen nedenfor vil gjelde. Men gitt en god anerkjente tørr celle fra en produsent som vet hva han gjør, listene nedenfor vil gjelde. Disse listene arbeid for våre celler, og de fleste gode anerkjente celle produsenter gjør en celle som er sammenlignbare.

Derfor dette diagrammet kan brukes til å få start amp uavgjort. Bruke dette som utgangspunkt. Test med flere forsterkere. Test med mindre forsterkere. La det gå en stund slik at motoren kan rense seg selv ut, og deretter prøv igjen med flere og mindre forsterkere. Kjør for en full tank med hver innstilling. Juster for å maksimere drivstoff kjørelengde gevinster. Over tid vil du finne den ideelle mengden ampere for motoren din, kjøreforhold og kjørevaner.

Motorstørrelse Liters 12V Amps 24V Amps LPM
1.6 2.7 1. 3 0,18
1.8 3.0 1.5 0,20
1.9 3.2 1.6 0,21
2 3.3 1.7 0,23
2.3 3.8 1.9 0,26
2.5 4.2 2.1 0,28
2.8 4.7 2.3 0,32
3 5.0 2.5 0,34
3.3 5.5 2.8 0,37
3.5 5.8 2.9 0,39
4 6.7 3.3 0,45
4.5 7.5 3.8 0,51
5 8.3 4.2 0,56
5.5 9.2 4.6 0,62
6 10,0 5.0 0,68
8 13.3 6.7 0,90
10 16.7 8.3 1.13
12 20.0 10,0 1,35
14 23.3 11.7 1,58
15 25,0 12.5 1.69
16 26.7 13.3 1,80
18 30.0 15.0 2,03
20 33.3 16.7 2,25
25 41.7 20.8 2,81

Sammendrag

Så, ved prøving og feiling gjennom mange år, har mange forskere i HHO industrien adopterte formlene ovenfor.Jeg håper jeg har hjulpet deg i din søken for å få den beste kjørelengde fra kjøretøyet. Hvis du har flere spørsmål om dette temaet, kan du legge dem ut på vårt forum: www.fuel-saver.org.

Kilde: Hvor mye HHO skal jeg bruke?

 

 

11. januar 2014

Dersom vi ser litt lenger frem i tid vil hydrogen bli en av de vanligste og viktigste energi kilder (energibärer), for energilagring og transport på landjord, hav og luftfart. 

Kombinasjon av ren holdbar energi fra gravitasjon, antigaravitasjon, sol og vind, for direkte forbruk i millisekund og lagring av reserve energi ved splitting av vann til hydrogen og oksygen, er den aller beste kombinasjon å ta sikte på, for en fremtidig levedyktig planet. 

Her er en god informasjons kilde for hydrogen. Noe nye teknikker er ikke med her, så se også andre kilder. 

Hydrogen Analyse Resource Center

Oversatt side fra samme link:

Velkommen til Hydrogen Analyse Resource Center

Hydrogen Analyse Resource Center gir veldokumenterte, pålitelige data som skal brukes for hydrogenrelaterte analytiske aktiviteter. Disse dataene kan tjene som grunnlag for beregninger, modellering og andre analytiske aktiviteter. Kan nås data fra databaser plassert i selve området samt gjennom lenker til viktige nettsteder som de som opprettholdes av Energy Information Administration (EIA), US Department of Energy (DOE) programmer, andre amerikanske myndigheter, og non-govern nettsteder. Søkefunksjonen på nettstedet gjør det mulig for brukeren å sømløst søke tilgjengelige data, uavhengig av om dataene er fra interne eller eksterne kilder. Nettstedet gir også retningslinjer og et sett av forutsetninger for bruk i hydrogenprogram analyseprosjekter (disse forutsetningene vil bli oppdatert årlig). I tillegg inneholder nettstedet flere kalkulator verktøy som gjør nyttige konverteringer og andre enkle beregninger som er relevante for hydrogen og brenselceller og lenker til nettsteder boliger mer avanserte analyseverktøy som H2A nettsted, Greet nettstedet, og andre.

Beskrivelser av de viktigste komponentene i nettstedet følger:

  1. Hydrogen data Bok - inneholder et bredt spekter av faktainformasjon om hydrogen og brenselceller (f.eks hydrogen egenskaper, hydrogenproduksjon og levering av data, og informasjon om brenselceller og brenselcellebiler), og det gir også andre data som kan være nyttig i analyser av hydrogen infrastruktur i USA (f.eks, demografiske data og data om energiforsyning og / eller infrastruktur)
  2. Relaterte nettsteder - gir koblinger til data fra EIA, andre datakataloger (f.eks, transport, bygninger, og verktøy data bøker utviklet av DOE Office of Energy Efficiency and Renewable Energy), og andre nettsteder med data som er relevante for hydrogen og brenselcelle analyse ( f.eks, National Institute of Standards and Technology kjemi Webbook).
  3. Retningslinjer og forutsetninger for DOE Hydrogen Program Analysis - inneholder retningslinjer for å gjennomføre analyse (under utvikling) og forutsetninger, for eksempel anslått råstoffpriser, anslått verktøyet priser, og økonomiske forutsetninger, for bruk i analyser utført av DOE Hydrogen Program.
  4. Kalkulator Tools - inneholder verktøy for å utføre konverteringer av hydrogen fra vekt til energi, beregne energi ekvivalens mellom hydrogen og andre transport drivstoff basert på oppvarming verdier, utfører tilstandslikning beregninger, konvertere enheter for mange parametere fra metrisk til engelsk og andre enheter, lage enkle økonomiske beregninger, og mer.
  5. Analyseverktøy - gir linker til modeller og andre verktøy som er relevante for hydrogen og brenselceller, for eksempel H2A, hilse, PSAT, VISION, MOVES, og andre transport-og energimodeller.

Legg merke til at dette nettstedet har til hensikt å fremskaffe data i første rekke for analyse av hydrogen og brenselceller i USA, og den fokuserer på bruk av hydrogen i brenselceller i stedet for andre anvendelser, for eksempel i forbrenningsmotorer eller kjemiske prosesser.

Hydrogen Analyse Resource Center ble utviklet med den nyeste data og materialer tilgjengelig. Dersom du har kommentarer, forslag eller spørsmål, kan dukontakte oss . Forbedre Hydrogen Survey

 

-------

 

 

Hydrogen og Hindenburg Disaster - Fakta Ikke skjønnlitteratur

etter BarryOnEnergy

Hindinberg DisasterI 1997 tjente jeg som Panelist på åttende Annual US Hydrogen Meeting sponset av National Hydrogen Association og DoE. For det meste, var deltakerne fagfolk og teknisk gløgg. Likevel, under Q & A periode et spørsmål ble rettet mot meg angående sikkerheten til hydrogen. Spesielt foreslo person i publikum at hydrogen er usikre og refererte Hindenburg katastrofen. Etter å ha fått min fatning, jeg nevnte hydrogen kjennetegn som tilbakevist denne oppfatningen av hydrogen være en sovende atombombe. 

På den tiden var noe teknisk informasjon tilgjengelig foreslått hydrogen var ikke nøkkelen skyldige forårsaker katastrofe. I dag har moderne vitenskap kommet til hydrogen i ærbødighet med ubestridelig bevis som viser at andre faktorer var å klandre. Likevel, fra tid til annen Hindenburg katastrofen fortsetter å komme opp med fingre som peker til hydrogen. Det er på tide å sette rekord rett og dele denne informasjonen med resten av verden. Her går historien.

Hva kan vi lære fra Hindenburg Disaster? 
Eksplosjonen av luksus luftskipet Hindenburg ved Lakehurst, NJ, den 6. mai 1937 fungerer som en av de mest spektakulære øyeblikkene registrert av media. Inntil ganske nylig har det hjulpet i lammer utviklingen av utbredt hydrogen brukes som drivstoff, på grunn av bekymringer for sikkerhet (og vise den brennende bildet ovenfor, forståelig nok det). Men å vite den faktiske natur Hindenburg katastrofen, samt kjenne virkemåten til hydrogen tillater oss å fjerne denne stigma forbundet med hydrogen.

Fakta om Hindenburg Disaster: 
En. Poser med hydrogen som ga løftekraft for Hindenburg var ikke den største bidragsyteren til brannen. Overflaten av skipet var belagt med en blanding av mørk jernoksid og aluminium reflekterende maling. Disse komponentene er ekstremt brannfarlig og brenne på et enormt energisk sats gang antent. Huden på luftskipet ble antent av elektrisk utladning fra skyene mens docking i tordenvær. Denne reaksjonen er påvist kjemisk i årevis, og ble demonstrert med faktiske restene av Hindenburg seksti år senere, som brant så kraftig som den dagen katastrofen. 
2. Hydrogenet brant raskt, trygt, over beboerne. Når de flyktende hydrogen ble antent av den brennende huden av luftskipet, brant det langt over luftskipet, og ble fullstendig fortært i løpet av 60 sekunder av tenningen. I løpet av denne periode, ned luftskipet til bakken fra 150-fots docking tårnet.
3. Nesten alle dødsfall ble forårsaket ved å hoppe eller faller fra luftskip. Av de 35 dødsfall fra katastrofen, var 33 forårsaket ved å hoppe eller falle. Bare to dødsfall forårsaket av brenning, og det er sannsynlig at de to var fra nærhet til den brennende hud av luftskipet, eller fra butikkene av dieseldrivstoff som ble antent av overtrekket. Mens hydrogen brant i ett minutt for antennelse, diesel branner brant i opptil ti timer etter at tenningen. 
4. Hindenburg ville ha brent hvis det hadde blitt fylt med inert helium gass. Selv om Hindenburg ikke hadde blitt løftet av hydrogen, ville tenning av dekker fortsatt ha skjedd, og ville da ha satt i brann diesel butikker, noe som resulterer i samme ulykke.
5. Den viktigste årsaken til katastrofen var pilot feil. Den eneste måten å forhindre katastrofen ville ha vært hvis piloten hadde valgt å lande i bedre forhold andre steder, som var veldig gjennomførbart, vurderer han hadde fått nok drivstoff igjen til å nå helt til California.

The Nature of Hydrogen: 
• Hydrogen er mindre brannfarlig enn bensin. Den selvantennelse temperatur på hydrogen er 550 grader Celsius. Bensin varierer 228-501 ° C, avhengig av graden. Når Hindenburg brant, tok det litt tid før hydrogen poser ble antent. 
• Hydrogen fortynnes raskt. Å være den letteste element (femten ganger lettere enn luft), stiger hydrogen og sprer seg raskt i atmosfæren. Så når en lekkasje oppstår, blir hydrogengass raskt så tynt at det ikke kan brenne. Selv når antent, brenner hydrogen oppover, og blir raskt forbrukt, som vist på Hindenburg bilde. I motsetning til dette materiale, som bensin og diesel-damper, samt naturlig gass er tyngre enn luft, og vil ikke spredes, gjenstår en brennbar trussel for mye lenger. 
• Hydrogen er ikke giftig. Hydrogen er en ikke-toksisk, naturlig forekommende element i atmosfæren. Til sammenligning, alle fyringsolje er asphyxiants, og er giftige for mennesker. 
• Hydrogen forbrenning produserer kun vann. Når rent hydrogen forbrennes med rent oksygen, er bare rent vann som produseres. Riktignok er det et ideelt scenario, som ikke forekommer utenfor laboratorier og romfergen. I alle fall når en hydrogen motor brannskader, renser det faktisk luften, ved å fylle forbrenning av uforbrente hydrokarboner som omgir oss. Sammenlignet med de giftige forbindelser (karbonmonoksid, nitrogenoksider, og hydrogensulfid) produsert av fyringsolje, produkter av hydrogen brenner er mye tryggere. 
• Hydrogen kan lagres trygt. Tanks er i bruk for lagring av komprimert hydrogen (tilsvarende komprimert naturgass stridsvogner) har overlevd intakt gjennom testing av ulike virkemidler, blant annet å ha blitt skutt med seks runder fra en .357 magnum, detonere en stokk med dynamitt ved siden av dem, og utsette dem å skyte på 1500 grader F. Åpenbart vil en typisk bensin tank ikke overleve en eneste av disse testene.

Hva har vi lært? 
Ingen drivstoffet vi bruker i dag eller har ennå til å utvikle vil være helt uten farer, gjennom alle prosessene i produksjon, transport og forbruk, akkurat som ingen kjøkkenkniv kan brukes uten fare for kokken. Hydrogen har lenge vært ansett som nær perfekt som drivstoff på grunn av sin overflod, ikke-toksiske egenskaper, og internasjonal tilgjengelighet. Vi må erkjenne at hver enkelt av oss har lært å bruke kniver trygt, og gjør det daglig. Så lenge vi bruker visdom i våre metoder for produksjon, lagring og bruk av hydrogen, vil vi nyte den samme sikkerheten vi har hatt med fyringsolje, med den ekstra fordelen av færre helsefarer ved lekkasjer skal inntreffe.

Kilder 
Følgende kilder ble brukt på denne artikkelen: 
Forskning ved Addison Bain, NASA Investigator inn i Hindenburg katastrofen. 
McAlister, Roy. The Philosopher Mechanic. 
Cox, Jack. "Vil hydrogenbombe?" The Denver Post. 5 april 2000.

Copyright © 2001 Hydrogen nå! 
Sist endret: januar 2001

 

 

Skrevet: 5 desember 2012

Deuterium fra en kvante sil

Nanowerk News ) I fremtiden kan det bli lettere for kjemikere, biologer og fysikere for å få den ideelle stoffet som å avklare en rekke forskningsspørsmål. For første gang har et team av forskere fra Max Planck Institute for Intelligent Systems i Stuttgart, Jacobs Universitetet Bremen og Universitetet i Augsburg kunnet anvende en ny metode for å skille hydrogen og tyngre isotop deuterium mer effektivt enn før ( " MFU-4 - En metall-organiske rammeverk for svært effektiv H 2/ D 2 Separation " ). Til denne effekten, de bruker et metall-organisk rammeverk som en kvante sil å skille isotoper. Deuterium tjener til å bestemme strukturen av ukjente stoffer, for eksempel.Kjemikere også bruke den til å undersøke hvordan reaksjoner som involverer hydrogen fortsette og dermed skape grunnlag for å optimalisere konverteringen. Biologer bruker deuterium å analysere metabolske prosesser, blant annet.
krystaller av en metall-organisk forbindelse
En sil for molekyler: krystaller av den metall-organiske forbindelse kan sees ved en forstørrelse på flere enn X6000 under scanning elektronmikroskop. (Bilde: MPI for Intelligent Systems)
Deuterium er den tunge tvillingbror av hydrogen, men det er mer enn 20 ganger sjeldnere enn identiske tvillinger. Det står for bare 0,015 prosent av naturlig hydrogen og er dobbelt så tung som lyset isotop. Det er ingen kjemisk forskjell mellom de to isotoper: både deuterium og vanlig hydrogen reagerer med oksygen for å danne vann. Sine doble massen tillater forskerne å legge en sti å belyse kjemiske reaksjoner eller metabolske prosesser, imidlertid. De sende en forbindelse som inneholder deuterium i prosessene og analysere i hvilken konvertering produktet det dukker opp. Og dette er bare en av oppgavene som deuterium fyller i forskning. Det kan også bli en uuttømmelig og klima-nøytralt drivstoff i fremtiden. Dette ville være tilfelle dersom det kjernefusjon blir så teknisk moden at energi genereres på Jorden ved hjelp av samme prosess som også oppstår i sø Dette gir mye mindre radioaktivt avfall enn fisjon.
I et samarbeid etablert i DFG tyske Research Foundation prioritet programmet "Porøse metall-organiske Frameworks" (SPP 1362), et team av forskere fra Max Planck Institute for Intelligent Systems i Stuttgart, har Jacobs Universitetet Bremen og Universitetet i Augsburg nå vært kunne berike deuterium inneholdt i hydrogen mer effektivt enn med konvensjonelle metoder.Funnene er rapportert i tidsskriftet «Avanserte materialer". Forskerne oppdaget at en viss metall-organiske rammeverk, forkortet MOF, absorberer deuterium lettere enn vanlig hydrogen ved temperaturer under minus 200 grader Celsius.
Ved lave temperaturer, materialer med smale hulrom blir Quantum sikter
Metall-organiske rammeverk er produsert i et modulært system der porøse materialer kan være spesielt produsert for spesielle applikasjoner. "I mellomtiden, det er tusenvis av disse forbindelsene, selv om de fleste av dem ikke oppfyller de høye tekniske spesifikasjoner om stabilitet," sier Dirk Volkmer. "Med MFU-4 har vi utviklet en familie av porøse materialer som også ville være attraktive for industrielle applikasjoner."
"Når vi utsettes denne forbindelsen til en gassblanding som inneholder like deler av hydrogen og deuterium i noen minutter ved minus 223 grader Celsius, absorberes det nesten syv ganger så mye deuterium som hydrogen," sier Michael Hirscher, som har utført eksperimenter med sine kolleger ved Max Planck Institute for Intelligent Systems. Forskerne deretter sluppet isotoper igjen ved å varme opp rammeverket til ovennevnte minus 200 grader. For å få en bedre forståelse av hvorfor tyngre deuterium går porene raskere enn sin lysere bror, spurte Stuttgart-baserte forskere teoretiske fysikere ledet av Thomas Heine, professor ved Jacobs Universitetet Bremen, for å få hjelp.
Teamet var dermed i stand til å finne ut at rammeverket skiller hydrogen isotoper ved hjelp av en mekanisme som fysikerne kaller quantum sikting. De to hydrogen isotoper kan ikke skilles i henhold til deres størrelse som sandkorn, men fordi molekylene i en er så minuscule som de av den andre. Stedet skiller kvante sil partiklene ifølge massen. Dette er som å bruke et barns sil for å skille sandkornene ikke i henhold til deres størrelse, men deres farge.
Hydrogen tunneler lettere, men deuterium opptar de beste startposisjonene
Materialer blir Quantum sikter til meget lave temperaturer hvis de har smale hulrom. To kvanteeffekter da skje. På den ene siden, den åpninger kontrakten så mye ved temperaturer under minus 200 grader som selv utrolig bittesmå hydrogenmolekylene kan ikke lenger strømme gjennom dem, men må tunnel gjennom åpningen som er de facto lukket. Partikler er bare i stand til å gjøre dette under forhold der lovene i kvantefysikken gjelder.
"I virkeligheten, lys hydrogen molekyler selv tunnel med en høyere sannsynlighet," sier Thomas Heine."Våre beregninger viser imidlertid at det ikke er hydrogen molekyler, men deuterium molekyler som sitter direkte på åpningene." De deuterium molekyler derfor har bedre start vilkår for tunnel og er mer sannsynlig å komme i hulrom i rammeverket.
Struktur av et metall-organisk rammeverk
Oppbygging av metall-organiske rammeverket fra forskjellige vinkler. Den oransje gitteret i forgrunnen viser volumet tilgjengelig for gassmolekyler. (Bilde: University of Augsburg / Advanced Materials)
Det faktum at deuterium klarer å få bedre startposisjon er igjen ned til et kvantesprang effekt: på grunn av egenskapene til kvante verden, er det ingen stanset, selv ved det absolutte nullpunkt, og dette ville bety at posisjon og momentum, dvs. hastigheten av partiklene, er nøyaktig kjent. Dette er forbudt ved lov i kvante verden, men som det inneholder ingen absolutte sannheter, bare sannsynligheter. Alle partikler har således et nullpunkt energi, og dette er mindre for tyngre partikler enn for lettere typer. Siden tunge partikler, billedlig talt, ikke beveger seg så mye som lette seg, holder de bedre til overflater ved lave temperaturer. Dette betyr at flere deuterium molekyler enn hydrogen molekyler også sitte på åpninger av metall-organiske rammeverk, og de er mer sannsynlig å tunnel inn i dem.
Helium-3 og helium-4 kunne også separeres med quantum sikter
"Vi var i stand til å bruke dette eksperimentelt å vise, for første gang, at Quantum sikting er en svært effektiv metode for å skille gassblandinger og trekke deuterium," sier Michael Hirscher. Tidligere metoder, som utnyttet de forskjellige kokepunkter av de to isotoper for eksempel berike deuterium med en faktor på bare to og en halv per separasjon syklus. Den nye metoden er således 2-3 ganger mer effektive.
"Tekniske separasjonsmetoder som quantum sikting krever at porøse materialer med hulrom av en ønsket størrelse kan være spesielt produsert," sier Dirk Volkmer. "Det er nettopp denne tilstanden som de MFU-4 familie oppfyller." Materialene kan bare prøves fordi forskerne, ledet av Michael Hirscher, hadde utviklet et apparat der de kan analysere de lagrede mengder av forskjellige gasser direkte ved hjelp av et massespektrometer.
De ønsker nå å bruke dette instrumentet for å undersøke om andre metall-organiske rammeverk som hulrom og åpninger er større eller mindre ville kanskje være enda mer egnet som quantum sikter for deuterium. "Vi ønsker også å forsøke å berike helium-3 på denne måten," forklarer Michael Hirscher. Helium-3 er lyset søsken av helium-4, men det er så sjelden at det bare 1,4 deler av helium-3 for millioner deler helium-4. Den er ettertraktet som kjølemiddel hovedsakelig i vitenskapen. Det kan også tjene som drivstoff for kjernefysisk fusjon og vil da produsere betydelig mindre radioaktivt materiale i fremtiden enn kjernefysisk fusjon med deuterium. "Jeg forventer at vi vil også se en separasjon effekt for helium isotoper," sier Michael Hirscher. "Vi er ennå ikke sikker på om det vil også være verdt å produsere helium-3 industrielt på denne måten, selvfølgelig." For tiden er fortsatt dette problemet uløst for hydrogen, samt sine tyngre bror deuterium.
Kilde: Max-Planck-Society

 

Interessante teorier:

Klikk på link!

 Ultrasonic Elektrolyse: Denne designen kan gjøre det mulig biler til å kjøre på vann.

 

 

NY TEORI ang. BROWN`s GAS / HHO:

http://www.youtube.com/watch?v=v3zL95f9Z04&feature=player_embedded#

http://www.brownsgas.com/hhogas.html

http://www.youtube.com/watch?v=PzgX0jXdv94&feature=player_embedded

2 av3 video:

http://www.youtube.com/watch?v=TiNeyaBDMWk&feature=related

3 av3 video:

http://www.youtube.com/watch?v=akFCn2-wLlY&feature=related

Tilintetgjørelse av bakteri/virus/miljøgasser/miljøgifter:

http://www.youtube.com/watch?v=CVbAs75EKN4&feature=player_embedded#

Flere alternativer som burde vekke opp verdens energi & miljø, engasjerte perssoner. 

Gårdagens lærebok, stemmer ikke lenger! med dagen kunskap. Linkene over og under beviser denne påstand.

http://www.keshetechnologies.com/home.html

www.chukanovenergy.com/

                                                                        -------------------------

 Publisert 7. okt. 2012

http://www.americanantigravity.com - Mark Hugo demonstrerer hvordan HHO kan være en kjernefysisk prosess som involverer kald fusjon, og kan også være kraften ansvarlig for Papp Engine.

Etter endring av en Buick Park Avenue sedan å kjøre på en HHO (Browns Gas) og bensin blanding, fant han en 30% økning i drivstoff-effektivitet fra HHO tillegg. Dette førte til noen vanskelige spørsmål, men fordi mengden av Browns gass blir lagt til hans drivstoff blandingen var minimale, så han begynte å lete etter en annen forklaring.

Hugo fant arbeidet til Dr. Richard A. Oriani og James C. Fisher, som hevder å ha validert kald fusjon alfa-reaksjoner innsiden av tradisjonelle HHO celler - som er bygget svært lik HHO elektrolysørene. Hugo funnet sin forskning overbevisende nok til å begynne å forske Oriani sine tester på kald fusjon involverer CR-39 detektorer, som synes å indikere energi utslipp under kald fusjon hendelser som overgår selv det i tradisjonelle "hot fusion" eksperimenter (på sjeldne, per-event basis) .

Innser at HHO og Browns Gass kan faktisk inneholde kalde fusjon reaksjoner som står for den økte energi sett i bilen sin, resonnerte han at endringer i Oriani design kan resultere i en "komplett" kald fusjon motor. Som han sier i denne filmen, er hans neste erkjennelse av at Joseph Papp kunne ha bygget nettopp en slik motor i 1968.

Ifølge Mark Hugo, den Papp Engine patent nesten perfekt beskriver en elektrolytisk HHO eller kald fusjon system for å produsere sammensatte Hugo believes produserer kald fusjon energi.

Han antyder at Papp Engine supplerende DC kraftforsyning ble benyttet til å tilføre motoren som en elektrolytisk generator før selve driften av motoren gjennom AC elektrisk system. Han beskriver også Papp er "kondensatoren plate" system som en form for Jakobs Stige, eller "gliding arc" å bære plasma forbrenning strøm inn i forbrenningskammeret.

Mens Mark Hugo beskrivelse av Papp Engine som en elektrolytisk kald fusjon reaktoren ikke kan være komplett, gir han definitivt et vell av vitenskapelig og teknisk kunnskap om HHO og Brown gass, kald fusjon, og Papp Engine i denne tekniske intervju.

Til slutt gir Hugo detaljerte instruksjoner til oppfinnere som ønsker å eksperimentelt teste denne teorien basert på sin forskning på kald fusjon, den Papp Engine, og Dr. Richard A. Oriani forskning.
Kategori
Vitenskap og Teknologi