SUPER ENERGY  -  H2O POWER 

  BROWN GAS / HHO / HydrOxy SPARER DRIVSTOFF OG MILJØ

         Kald fusjon/LENR - Magnetfelt - Plasma

 Hydro Electric Power Worldwide

 Power from the "Gravity field reduction in water" and SWP-Pump

  VERDENS ENERGI OG MILJØ PROBLEM ER LØST!!, TEKNISK
 

        

 

Hvem var Nikola Tesla:

Svaret finner du i lenken under. 

Man kan forundre seg over  hvorfor denne person er så tottalt ukjent, (Obs.! Storre endriger siste tid) med tanke på hva vi  har hørt fra barndom`s dager, angående andre  av verdens storheter.

Men ikke den STØRSTE!   med 700 registrerte patenter, + ?? i hemmelige arkiv.

Nicola Tesla, mannen som har fått æren for å ha oppfunnet hele det 20. århundret.  Sitat fra Dagbladet

 Norsk oversetting av,

http://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DNicolai%2BTesla%26hl%3Dsv%26rlz%3D1G1GGLQ_NONO253%26sa%3DG%26pwst%3D1

http://www.youtube.com/watch?v=gt8Y93k0pB0&feature=related

Engelsk:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

Fasinerende hjemme side fra, en Tesla inspirert, Australsk amatør forsker.  Husk! dette er ikke leksaker:

 http://tesladownunder.com/index.html

En av mange hydrogen biler:

Denne kombinerer hydrogen med vann: http://www.metacafe.com/watch/1395288/japanese_invent_car_that_runs_on_water/

Daniel D. Dingel, har kjørt på vann fra 1968:

http://www.metacafe.com/watch/yt-olM84n0aqP4/daniel_dingels_amazing_water_car_part_one/

Hydrogen økonomi:

Utvikle en hydrogen-økonomi: Utfordringer og mulige

Hydrogen er det enkleste, letteste og mest rikelig element i universet, som utgjør 90% av hele saken. Det består av bare ett elektron og ett proton og er derfor det første elementet i det periodiske tabellen.

En hydrogen-økonomi er en hypotetisk økonomi hvor energien lagres og transporteres som hydrogen (H2). Ulike hydrogen økonomi scenarier kan tenkes å bruke hydrogen i en rekke måter. Et felles trekk ved disse scenariene er å bruke hydrogen som energibærer for mobile applikasjoner (kjøretøyer, fly).

I sammenheng med en hydrogen-økonomi, hydrogen er ikke en primær energikilde. Rather, hydrogen fungerer som et medium for energi. Likevel er striden om nytten av en hydrogen-økonomi er forvirret av saker av energi-sourcing, inkludert bruk av fossilt brensel, global oppvarming og bærekraftig energi generasjon. Mens disse er alle separate saker, hydrogensamfunnet økonomien påvirker dem alle.

Talsmennene for en hydrogen-økonomi antyder at hydrogen er en renere kilde til energi til sluttbrukere, særlig i transport-programmer, der hydrogen eliminerer utslipp av forurensende stoffer (for eksempel drivhus gasser) på det punktet i slutten bruk. Disse fordeler inneholde samme måte med bruk av hydrogen produsert med energi fra fossilt brensel, forutsatt karbon fangst eller karbon beslaglegging metoder er nyttet på stedet av energi eller hydrogen produksjon.

I mellomtiden er kritikere av en hydrogen-økonomi hevde at for mange planlagte anvendelser av hydrogen, direkte bruk av energi i form av elektrisitet, kjemiske batterier og brenselceller, og produksjon av flytende syntetisk drivstoff fra CO2, kan oppnå mange av de samme netto mål av en hydrogen-økonomi, mens det krever bare en liten brøkdel av investeringer i ny infrastruktur.

                                                                                 

                                                                         ----------------------------------- 

  Hva kan du gjøre som straks tiltak for å medvirke til redde vår planet. Det absolutt enkleste og raskeste tiltaket fra din side er å gi videre informasjon om denne web siden. INGEN kan ta i bruk noe de ikke vet eksisterer. Faktum er at så godt som ingen i Europa vet om de revelosjonerende teknikker som er å finne via denne web siden.  Når dette blir kjent må debatten og gamle taler fra 10 år tilbake i tid, skiftes ut med positive tiltak for å reduser menneskelig skapt klima gass utslipp.  Bak de linker som er å gå videre til fra denne side, ligger det løsninger på DE ALLER FLESTE PROBLEMER INNEN ENERGI OG FORURENSNING.

                                        UTEN  RIKTIG  INFORMASJON  INGEN  LØSNING

                                                   NÅ ER DET OPP TIL DEG, DU HAR BALLEN!